Gühertaş Tarihi

Eğitim ve Kültür

EĞİTİM

 

     Osmanlı dönemi

     Osmanlı imparatorluğu döneminde Gühertaş insanı eğitim faaliyetlerini genellikle sonbahar ve kış mevsiminde köy odasında (büyük oda) köyde bulunan hocalardan sadece dini bilgilerin alınması ve eski yazı (Osmanlıca)’nın öğrenilmesine yönelik olarak sürdürürdü.

     Bununla birlikte köy gençlerinden İnce Molla, Şerif Hoca ve Güzelağa medrese tahsili yapmak üzere Tokat’a gitmişlerdir. Uzun süre Tokat medresesinde okuyan İnce Molla ve Şerif Hoca o dönemin ünlü alimleridir.

 

     Cumhuriyet dönemi

     Cumhuriyetin ilanı ve 1928 yılında yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra Gühertaş köyünden Kuloğlu’nun oğlu Ruşen Vural devlet yatılı okulunda okuyarak öğretmen olmuş ve uzun yıllar eğitim camiasına hizmet etmiştir. İzmir de yaşayan ve en son 1970 li yıllarda köye gelen Ruşen öğretmenden bir daha haber alınamamıştır. Yine İbrahim oğlu Bekir Dikmen askeri okula girerek teğmen rütbesiyle Türk silahlı kuvvetlerinde göreve başlamış ve albay rütbesine kadar yükselmiştir. Bekir Dikmen okulların tatil dönemlerinde köye her geldiğinde arkadaşlarına yeni yazıyı öğretmeye çalışmıştır.

      Gühertaş insanı yeni yazıyı daha çok asker ocağında öğrenmiştir. Bizim ülkemizde kışla sadece bir asker ocağı değil aynı zamanda insanımıza eğitim veren onların meslek edinmelerini sağlayan bir okuldur. Gühertaş insanının bir çoğu askerde öğrendiği mesleğini sivil yaşamında da sürdürerek evinin çoluk çocuğunun geçimini sağlamıştır.

 

     Gühertaş ilkokulu

     Cumhuriyet döneminde köylere yönelik okul yapımı çalışmaları 1954 yılında Gühertaş ilkokulunun temelinin atılmasını sağlar. Tamamen devlet tarafından yapılan okul inşaatı sırasında köylü canla başla çalışır ve 1956/57 eğitim ve öğretim yılında okul açılır. Köy halkı okulun açılmasını bir bayram havasında karşılar. Tek sorun yaşı geçkin çocukları okula çekebilmektir. Öğretmenleri sıkıntıya sokan bir başka sorun ise köylü vatandaşın kız çocuklarını okula göndermek istememeleridir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zar zor öğretmenlerin ikna etmesiyle okula gönderilen kız çocukları bir ve ikinci sınıfı okuduktan sonra gönderilmemişlerdir. Aşağıdaki tabloda bunu görmek mümkündür. Burada köylünün düşüncesi “kız çocuğu okuyup ta ne olacak”. Ancak günümüzde konuştuğum o dönemde babaları tarafından okumalarına izin verilmeyen kız çocuklarının hiç biri bu konuda anne ve babalarını hayırla yad etmemektedirler. Çünkü günlük yaşamlarında cehaletleri her an karşılarına çıkmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gühertaş ilkokulunda görev yapan öğretmenler

     Halil AÇIKAY, Necmettin ŞENYURT, Fırakı ÖZEN, Celal BEKTAŞ, Ertuğrul ERZENGİN, Yunus ÜNAL, Şahap AYDOĞDU, Muhittin ERDEM, Hüseyin ZEKİ, Sabahattin ÖZEL, Ahmet KALKAN, Aydoğan YARAŞLI, Yusuf COŞKUN, Şükrü BÜYÜK, Adil BOZDEMİR, Ahmet BİNGÖL, Temurhan BAŞAR, Şevki ERDEM, Mustafa NARLI, Şerafettin TURSUN, Yusuf GENÇ, Muhittin ESEN, İbrahim İŞKESEN, İbrahim TÜRKOĞLU

 

     Gühertaş ilkokulundan anılar

     1963/64 öğretim yılı 1.sınıfları okutan öğretmen Yunus Ünal öğrencisi Mehmet Kaya’yı tahtaya kaldırır ve oğlum Mehmet birden elliye kadar sayıları say bakalım der. Mehmet saymaya başlar 1,2,3,4,5,6,7,8,9….19’a kadar sayar devamını getiremez, öğretmen baştan başla oğlum deyince Mehmet yeniden saymaya başlar 1,2,3,4,5,6….19 der yine devamını getiremez. Yunus öğretmen yeniden başla oğlum deyince bizim Mehmet tekrar baştan saymaya başlar ama 19 un ötesi bir türlü gelmez sınıf kahkahaya boğulur. O gün bu gündür Mehmet Kaya’nın adı “on dokuz” kalır. Hanımı ve çocukları dahil hiç kimse adıyla çağırmaz ve on dokuz namıyla anılır.

   

     Güzel bir sonbahar günü Hasan Gümrah ve Mehmet Pelit’in toprak bacalı evlerinin damında 29 Ekim Cumhuriyet bayramı töreni yapılmakta. Cumhuriyet bayramı kutlama proğramı devam ederken Hasan Turgut cumhuriyet şiirini okumak üzere davet edilir. Hasan şiirin ilk iki mısrasını okur devamını getiremez kızarır bozarır ve elleriyle gözlerini oğuşturarak ağlamayabaşlar.Yanına gelen öğretmen Yunus Ünal’a‘‘Öğretmenim ağam dün beni Kürdoğlana oduna götürdü o yüzden şiiri ezberliyemedim’’ deyince öğretmen teselli ederek yerine geçmesini söyler.

    

     Yine bir gün Sabri Yıldız okula henüz başlamamış olan oğlu Salih’i yanına çağırıp çabucak okula git ağabeyin Mustafa’ya sor boruları nereye koymuş öğren gel. Salih koşarak okula gider 1-2 ve 3.sınıf öğrencilerinin birlikte ders yaptığı büyük sınıfın kapısını açar ve daha abisi Mustafa’yı görmeden ”gade gade emim boyulayı soyuyo neyeye goydun”  deyince tüm sınıf kahkahayla gülmeye başlar Salih utanarak kaçar.

    

     Kuşların cıvıl cıvıl ötüştüğü, çiğdemin çiçeğin Gühertaş’ın her yanını kapladığı güneşli bir Mayıs günü. Gühertaş köyü ilkoklunda 5.sınıf öğrencilerinin bitirme sınavı yapılacaktır. Armutçayır köyü öğretmenleride sınav için Gühertaş ilkokluna gelmişlerdir. Köy öğrencilerinden Mustafa Ateş başarısız deyim yerindeyse tembel bir öğrencidir. Son sınıfa kadar iteleyerek gelmiştir. Üstelik akranlarına göre yaşıda bir hayli büyüktür. Annesi Hatıç artık oğlu Mustafa’nın mezun olmasını ve işe güce sarılmasını arzulamaktadır.

     Hatıç hala evde bir horoz haşlar, bir bakraç yoğurt çalar ve oğlu Mustafa’ya vererek bunları öğretmenine götür der. Mustafa Hatıç abasının haşladığı horozu ve bakraç yoğurdu alarak okulun yolunu tutar ve lojman kapısında öğretmeninin yanına giderek ‘’Öğretmenim bunları Hatıç abam gönderdi benimezun et’’diyerek öğretmenin yanından ayrılır. Çift dikiş Mustafa Ateş, Hatıç abasının verdiği bir horoz ve bir bakraç yoğurt ile ilkokul diplomasını alır.

     Yıl 1969 Mayıs ayının ikinci yarısı 5.sınıfların bitirme sınavı A.Turan Altun, Fahrettin Akbulut, Adıgüzel Kütük, Mehmet Güler, Musa Yıldız, Mehmet Kaya, Durdane Gümrah ve Emine Gümrah ilkokul bitirme sınavına katılırlar. Mehmet Güler Matematik dersinde çok başarılı olduğu halde sınavdan İYİ alınca ağlayarak eve gider. Biraz sonra dedesi Gülali Ağa ile birlikte okulun bahçesine gelir. Çok hiddetli olan Gülali Ağa elindeki bastonu yere vurarak ‘’Dehe canım dehe bizim Memmet nasıl İYİ alır’’ diyerek öfkesini kusar.

 

     Yine Gühertaş’da güzel bir bahar günü. 1969 yılı Mayıs ayının 15 i. Gühertaş ilkokulunda 5.sınıf öğrencilerinin bitirme sınavı yapılmaktadır. Armutçayır köyü öğretmenleri de sınav için gelmişlerdir. Sınava girecek öğrenciler 2 kız, 6 erkek öğrencidir. Köy Öğretmeni Sebahattin Özel öğrencileri arka arkaya oturturken Musa Yıldız’ı, Ahmet Turan Altun’un önündeki sıraya oturtur. Soru kağıtları dağıtılır ve Sebahattin öğretmen Ahmet Turan Altun’a biz dışarı çıkıyoruz camdan bakacağız sen kendi sorularını cevaplandırdıktan sonra Musa’ya söyle oda soruların cevabını yazsın der ve öğretmenler bahçeye çıkarak olta atmaya başlar.

     Ahmet Turan Altun kendi cevap kağıdını bitirir ve önündeki arkadaşı Musa’ya cevapları fısıldar onunda yazmasını ister. Musa söyleneni de yazamayınca Ahmet Turan Altun, arkadaşı Musa’nın cevap kağıdını alır kendisi cevapları yazmaya başlar. Bu durumu camdan gören köy öğretmeni Sebahattin Özel sınıfa geri döner ve Ahmet Turan Altun’un sol kulak memesinden çekerek ‘’ben sana Musa’ya cevapları söyle o yazsın dedim. Onun kağıdını sen yaz demedim. Çabuk ver sen söyle o yazsın’’ der ve tekrar dışarı çıkar. Canı yanan Ahmet Turan Altun ağır ağır cevapları Musa’ya söyler ve sonunda Musa cevap kağıdını tamamlar.

     Bizim çift dikiş Musa ilkokul diplomasını alırken onun sayesinde Ahmet Turan Altun’un sol kulak memesi sağ kulak memesine göre daha uzundur.

     Gühertaş ilkokulundan mezun olup Üniversite eğitimi yapanlar

     Ahmet Turan ALTUN

     Cengiz GÜMÜŞ

     Fahrettin AKBULUT

     Hacı KÜTÜK

     Halit TURGUT

     İsmail COŞKUN

     Mustafa COŞKUN

     Osman YILDIZ

 

     Yüksekokul ve Fakülte mezunları

     AKBULUT Fahrettin - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

     AKBULUT Mustafa - Bilgisayar

     ALTUN Ahmet Turan - Tarih Öğretmeni (Emekli)

     ALTUN Cengizhan – Hukuk - Serbest Avukat

     AYDIN (SOKULLUOĞLU) Ceyhan - Sınıf Öğretmeni  

     AYDIN (AKBULUT) Hilal - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

     AYDIN Erdem - Bilgisayar

     AYDIN Orhan - Mali Müşavir

     BAŞAR Erol  - Elektronik

     BAŞAR Zafer – İşletme

     BUDAK Furkan – Bilgisayar Mühendisi

     BUDAK Zafer - Elektrik Mühendisi

     ÇALIŞKAN Bilal – Doktor

     ÇALIŞKAN Mustafa – İktisat

     ÇALIŞKAN Ahmet - Endüstri Mühendisi

     COŞKUN Erol - Matematik Öğretmeni

     COŞKUN İsmail –İlahiyat - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

     COŞKUN Kemal – Mali Müşavir

     COŞKUN Mustafa - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

     DEMİR (AKIN) Fatma - Grafiker

     COŞKUN Ruşen - Sınıf Öğretmeni

     DEMİR (ÇELİK) Naile - Resim Öğretmeni

     DİKMEN Bekir - Albay (Emekli)

     GÜLER Erdal - Jeoloji Mühendisi

     GÜMRAH (ÖZYAVAŞ) Demet - Pazarlamacı

     GÜMÜŞ (TURAN) Burcu - İşletme

     GÜMÜŞ Cengiz - Sınıf Öğretmeni

     GÜMÜŞ Ceyhun – İktisat

     GÜMÜŞ Furkan - Hukuk

     GÜMÜŞ Kemal - İşletme

     GÜMÜŞ Sinan - İşletme

     KAYA Engin - İşletme

     KAYA Erdal - İşletme

     KILIÇ Kadir - Matematik Öğretmeni

     KÜTÜK Abdülkerim - Tapu Kadastro

     KÜTÜK Eyüp - Elektronik teknisyeni

     KÜTÜK Hacı - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

     ŞİMŞEK (KARACA) Aydan - Gümrük Birliği

     ŞİMŞEK Ertuğrul - Endüstriyel Otomasyon

     SÜLÜK Yeşim - Sınıf Öğretmeni

     TURAN Burak – Televizyon Reklamcılık

     TURAN Göksel - Bilgisayar Proğramcılığı

     TURAN Harun - Büro Yönetimi

     TURAN Hasan Basri – Hukuk – Cumhuriyet Savcısı

     TURGUT Burhan - Muhasebe

     TURGUT Halit – Hukuk - Serbest Avukat

     TURGUT Halit - Makine Teknisyeni

     YAHŞİ Oktay - İşletme

     YILDIZ Adem - Bilgisayar

     YILDIZ Gülay - İşletme Bankacılık

     YILDIZ Güven - Uluslararası İlişkiler

     YILDIZ İsmail - Bilgisayar

     YILDIZ Nuray - Turizm

     YİLDIZ Nuriye - Siyasal Bilimler

     YILDIZ Osman - Elektronik Mühendisi

     YILDIZ Tülay - Kamu Yönetimi

     YILDIZ Uğur - Televizyon Reklamcılık

     YÜCEL Hacer - Hemşire

koy okul .JPG
koy2.jpg

Araştıran: Ahmet Turan ALTUN (Emekli Tarih Öğretmeni)