Gühertaş Hakkında

Çocuk Oyunları

 

 

Sekmeç: Oyuncu sınırlaması yoktur. Sayışıldıktan sonra bir kişi ebe olur. Ebe olan oyuncu sekerek kaçan oyunculara ayağı ile vurmaya çalışır. Ebe tarafından vurulan oyuncu yeni ebe olur. Ebe tek ayak üzerinde sekmelidir eğer ayağını yere basarsa cezalı duruma düşer ve diğer oyuncular kendisine tekme ile vururlar.

     Sekmeç oyunu sadece çocuklar arasında değil özellikle kış mevsiminde toprak bacalı evlerin damlarında yetişkinler arasında da sıkça oynanırdı.

 

Eblük: Oyuncu sınırlaması olmadan oynanır sayışmaca ile bir ebe belirlenir. Ebe kaçan oyuncuları yakalamaya çalışır eli ile dokunduğu ilk oyuncu ebe olur ve oyun bu akışta devam eder.

 

Emen: İki grup arasında oynanır. Her oyuncunun elinde 1 yada 1,5 metre uzunluğunda değnek (sopa) bulunur. Sayışılarak iki grup oluşturulur. Bir grup atış için hazırlık yaparken diğer grup başa geçer. Yarım daire şeklinde bir merkez belirlenir 10 yada 15 santim uzunluğundaki emen havaya atılarak değnek ile havada iken merkezden uzaklaştırılmaya çalışılır. Atışı kullanan oyuncun üç atış hakkı vardır üç atışta emen’i merkezden uzaklaştıramazsa fos olur.

     Karşılayıcı grup emeni havada tutar yada değneği ile dokunursa atış yapan oyuncu yanar. Emen’e dokunulamazsa baştaki oyunculardan biri emeni eli ile atarak merkezin içine sokmaya çalışır. Emen merkeze sokulursa atışı yapan oyuncu atış hakkını kaybeder diğer arkadaşı atış kullanır. Emen baştaki oyuncu tarafından atıldığında merkeze girmezse değnek boyu bir kale (sayı) olmak üzere sayılır ve atış kullanan taraf sayı kazanmış olur. Atış yapan taraftaki tüm oyuncular atış hakkını kaybettikten sonra diğer gruptakilere atış sırası geçer.

 

Çelik: İki kişi yada iki grup arasında oynanır. Her oyuncunun elinde 1 yada 1,5 m uzunluğunda değnek (sopa) bulunur. 10-15 santim uzunluğunda iki ucu yontulmuş bir çelik,sopayla havalandırılır ve havada iken vurularak merkezden uzaklaştırılmaya çalışılır. Üç vuruşta çeliği merkezden uzaklaştıramayan oyuncu atış hakkını kaybeder yani fos olur. Rakip oyuncu yada grup ise çelik’i karşılar çelik havada iken yakalar yada değneği ile dokunursa atan oyuncu atış hakkını kaybeder. Aynen emen oyununda olduğu gibi oyun kuralları işler.

 

Fot: Günümüzün golf oyununun bir benzeridir. O dönem köylerde top pek bilinmediği için ağaç, taş yada çaputtan yuvarlak bir top yapılarak oynanır. Oyuncuların elinde ucu çukurlaştırılmış bir değnek (sopa) bulunur. Belli uzaklıkta çizilen çizgi üzerine dikilen topu oyuncular sırayla vurarak çukura sokmaya çalışır. Topu çukura sokan oyuncu sayı kazanır.

 

Çete: Oyuncu sınırlaması olmadan oynanır. Üç çatallı bir ağaç belirlenen bir merkeze yerleştirilir. Oyuncuların elinde 1 yada 1.5 metre uzunluğunda değnek (sopa) bulunur belli uzaklıktaki mesafeden sırayla değneklerini atarak çete’yi devirmeye çalışırlar. Çeteyi deviren oyuncu sayı kazanır.

 

Kayış oyunu: Oyuncu sınırlaması yoktur. Bir daire çizilir sayışılarak bir oyuncu ebe olur. Ebe olan oyuncu kayışını (kemerini) eline alarak dairenin içine girer. Diğer oyuncular kayışlarının toka kısmı dairenin dışına bakacak şekilde yerleştirir. Oyunun başlamasıyla dışarıdaki oyuncular kayışlarını dairenin dışına çıkarmaya çalışırken ebe kayışıyla onlara vurarak daireden uzaklaştırıp kayışlarını almalarını engellemeye çalışır.

 

Yıldız çeliği: İki grup arasında oynanır. 1 metre uzunluğundaki değnek (sopa)’in ucu oyularak bir dairenin içine dikilir yaklaşık 10 santim uzunluğundaki çelik sopanın oyuk yerine konur. Sayışılarak iki grup oluşturulur ve  gruplardan biri çelik’i merkezden uzaklaştırırken diğer gruptakiler ellerindeki sopalarla havada atılan çelik’e vurmaya çalışır. Çelik havada vurulur yada yakalanırsa atan oyuncu atış hakkını kaybeder. Oyunun devamı tıpkı emen oyunundaki gibi devam eder.

 

Birdirbir: Oyuncu sınırlaması olmadan oynanır. Sayışılarak bir oyuncu ebe seçilir. Ebe seçilen oyuncu ellerini diz kapaklarına koyarak belini yere paralel şekilde eğer. Diğer oyuncular sırayla beş altı metre uzaklıktan koşarak gelir,ellerini ebenin üzerine koyarak atlarlar. Oyunun ana kuralı atlayan oyuncuların ebeye temas etmeden atlamaları gerekir,atlarken ebeye temas eden oyuncu yanar ve yeni ebe olur.

 

Sinmeç (Saklanbaç): Genellikle açık havalarda akşamları oynanır. Sayışmaca ile bir kişi ebe olur diğer oyuncular saklanırlar. Ebe saklanan oyuncuları tek tek bularak sobelemeye çalışır. Ebe saklanan oyuncuların tamamını bulmak zorundadır yada oyuncular sobe yapmak durumundadır. Sobe yapan oyuncu ebe olmaktan kurtulurken ebenin sobelediği oyuncular arasında sayışılarak yeni ebe belirlenir.

 

Alay topu: Dörder kişiden oluşan iki grup arasında oynanır. Sayışılarak önce hangi grubun atlayacağı belirlenir. Diğer gruptan iki oyuncu arka arkaya vererek bel hizasından yere paralel olarak eğilir ve ellerini arkadan kenetlerken diğer iki oyuncu ise aksi yönde kafa kafaya gelerek arkadaşlarının karın hizasından ellerini kenetler. Atlayacak olan gruptakiler sırayla beş altı metre uzaktan koşarak gelip atlar. Ana kural atlayan oyuncunun düşmemesidir, atlayan gruptakilerden biri düşerse yatan oyuncularla yer değiştirilir.

 

Dokuztaş: İki kişi arasında oynanır. Oyuncular farklı renklerde dokuzar tane taş, çiçek yada çöp alırlar. Oyunun oynanabilmesi için düz bir alanda toprak yada kum üzerine aşağıdaki şekil çizilir.

                                   

 

     Oyuncular taşlarını sırayla tek tek konmaya başlar. Üç taşını dikey yada yatay biçimde yan yana konduran oyuncu rakibinin bir taşını alarak eksiltir. Oyunculardan birinin üç taşı kaldığında taşını istediği yere atlayarak oynar. Rakibini iki taşa düşüren oyuncu oyunu kazanır. Yazları dağda öküz yada kuzu otlatılırken sıkça oynanan bir oyundur. Oyun kapalı bir alanda oynanıyorsa şekil kağıt yada tahta üzerine çizilerek oynanır.

 

Üç taş: İki kişi arasında oynanır. Oyuncular farklı renklerde üçer tane taş, çöp yada çiçek alırlar. Oyunun oynanabilmesi için düz bir alanda toprak yada kum üzerine aşağıdaki şekil çizilir.

                                                

 

     Oyuncular taşlarını sırayla tek tek konmaya başlar. Üç taşını dikey yada yatay biçimde yan yana konduran oyuncu rakibinin bir taşını alarak eksiltir. Rakibinin ilk taşını alan oyuncu oyunu kazanır. Oyun kapalı bir alanda oynanıyorsa şekil kağıt yada tahta üzerine çizilerek oynanır.

2.png
1.png
3.png
5.png
6.png
7.png

Araştıran: Ahmet Turan ALTUN (Emekli Tarih Öğretmeni)