Gühertaş Hakkında

Bunları Biliyormusunuz

 

BUNLARI  BİLİYORMUSUNUZ ?

 

 

Gühertaş köyüne ilk caminin Zaimoğlu Yusuf (Kara Yusuf) tarafından yaptırıldığını.

Gühertaş köyüne Zaimoğlu Yusuf tarafından yaptırılan camiye 1261 (1845) yılında padişah beratıyla birlikte Hacı Mehmet Ağa oğlu İbrahim (Molla İbrahim)’in imam tayin edildiğini.

Gühertaş köyünden hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara (Hicaz ) ilk gidenlerin Hacı Mehmet Ağa (Ede ) ile Hacı Ömer Ağa olduğunu. İki amca oğlu önce Giresun’a oradan gemiyle Filistin’e oradan da Hicaz’a giderler. Hac yolculuğu tam altı ay sürer.

Gühertaş köyüne ilk tığ çekme makinesinin Veli Çavuş (İbrahim Altun’un babası ) tarafından getirildiğini.

Gühertaş tarihinde en keskin nişancının İzzet Onbaşı (İzzet Yıldız ) olduğunu.

Cumhuriyet döneminde Gühertaş köyünün ilk muhtarının Hacı Ağa (H.Ömer Albayrak ) olduğunu. H.Ömer Albayrak’ın aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet’in ilk tütün bayisi olduğunu.

Gühertaş köyünde ilk İstiklal madalyası alan Gazinin Hüseyin Çavuş ( Hüseyin Kaya ) olduğunu.

Gühertaş köyünden yetişen ilk subayın Albay Bekir Dikmen olduğunu.

Gühertaş köyünden Kuloğlu’nun oğlu Ruşen Vural’ın Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet tarafından okutularak uzun yıllar öğretmenlik yaptığını.

Gühertaş köyünde yukarıpınar diye bilinen çeşmenin suyunu Hacı Ömer Ağanın bağladığını daha sonra 1950 yılında coruğuntamından ilave suyun katıldığını.

Yapımına 1954 yılında başlanan Gühertaş ilkokulunun 1956 yılında eğitim öğretim faaliyetine başladığını ve köy ilkokulunda göreve başlayan ilk öğretmeninde Halil Açıkay olduğunu.

Gühertaş köyünde ilk bakkal dükkanının İkinci Dünya Savaşı yıllarında Ahmet Zaimoğlu (Aşuh) tarafından açılarak işletildiğini.

Gühertaş camiindeki sakallı şerif’in 1963 yılında Ahmet Albayrak ile Mustafa Yavuz tarafından Niyazi efendi adında bir dostlarının yardımıyla      Üsküdardaki bir tekkeden alınarak köye getirildiğini.

Öveç dağının zirvesindeki Çirce’nin suyunun 1964 yılında Zeki Kaya’nın muhtarlığı döneminde köye getirildiğini.

1963 yılında Almanya’ya işçi olarak ilk giden Gühertaşlının Mehmet Gümrah olduğunu.

İlk derneğin 1968 yılında Ahmet Albayrak başkanlığında Gühertaş Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği adıyla kurulduğunu.

Gühertaş köyünde en iyi at besleyenin İbrahim Altun, en iyi at binicisinin de oğlu Mehmet Altun olduğunu.

Gühertaş köyünde ilk demirci ustasının Feyzullah (Tahtakörük) olduğunu, ilk demirci dükkanının (körük) ise Mehmet Demir (Gül Mehmet) tarafından açıldığını.

Gühertaş köyünde en iyi ambar ustasının Salih Şimşek (İngiliz) ile Kemal Albayrak olduğunu.

Gühertaş köyünde en iyi kağnı arabası yapan marangozların Hasan Gümrah  ve Hüseyin Gümrah olduğunu.

Gühertaş köyünün en nükteli ve esprili insanının İsmail Bayram (Seyrekbasan ) olduğunu. Nasıl ki Türkiye de fıkra denince akla ilk Nasrettin Hoca geliyorsa Gühertaş’ta da akla hemen Seyrekbasan gelmektedir.

Gühertaş köyünün ve çevrenin en iyi mehterinin Mahmut Yahşi (Kölmen)olduğunu.

Gühertaş köyünün yetiştirdiği ve 1970 yılında kendi köyünde göreve başlayan devletin kadrolu ilk imamının Ahmet Coşkun olduğunu.

Gühertaş köyünde ilk traktörün 1971 yılında Kemal Aydın, Eyüp Aydın ve Mustafa Şimşek tarafından ortak alındığını.

Gühertaş köyünün yetiştirdiği ve çevrede nam salan pehlivanın Mehmet Polat (Köntos ) olduğunu.

Gühertaş köyündeki kubbeli ve minareli caminin 1979 yılında Alucralı Hüseyin Yazıcı        tarafından yapıldığını.

Gühertaş köyüne ilk elektrik’in 1985 yılında Eyüp Aydın’ın muhtarlığı döneminde bağlandığını.

Gühertaş köyünün ilk kanalizasyonunun 1988 yılında Ahmet Albayrak’ın muhtarlığı döneminde yapıldığını.

Gühertaş köyünde evlere telefon bağlama işleminin 1989 yılında Ahmet Albayrak’ın muhtarlığı döneminde olduğunu.

Gühertaş ilkokulundan mezun olarak yüksek okulu bitiren ve öğretmen olan ilk kişinin Cengiz Gümüş olduğunu.

Gühertaş köyünde, İstanbul Teknik Üniversitesini bitirerek elektronik mühendisi olan ilk kişinin Osman Yıldız olduğunu.

Gühertaş köyünde, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek Avukat olan ilk kişinin Halit Turgut olduğunu.

Gühertaş köyünde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek Cumhuriyet Savcısı olan ilk kişinin Hasan Basri Turan olduğunu.

Gühertaş köyünde Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra yurt dışında master yapan ve Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi olan ilk kişinin Mustafa Çalışkan olduğunu.

Gühertaş köyünde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek Doktor olan ilk kişinin Bilal Çalışkan olduğunu.

1980 sonrası yeniden kurulan derneğin Halil Turgut başkanlığında 1995 yılında Gühertaş Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği adıyla kurulduğunu.

Şerefiye Kültür ve Sanat Festival’inin 1996 yılında başladığını ve ilk güreş ağasının da Gühertaş köyünden Halil Turgut olduğunu.

Şerefiye Dernekler Federasyonunun 2013 yılında 21 köy derneğinin katılımıyla Gühertaş köyünden A.Turan Altun başkanlığında kurulduğunu.

Araştıran: Ahmet Turan ALTUN (Emekli Tarih Öğretmeni)