Gühertaş Hakkında

Atasözleri ve Deyimler

ATASÖZÜ VE DEYİMLER

 

Acıkan doymam, susayan kanmam sanırmış .

Aç it davara gitmez .

Adamın yere bakanından.suyun yavaş akanından kork .

Adı çıkmış dokuza inmez sekize .

Ağanın malı gider, hizmetkarın canı .

Ağır ol ki batman gelesin .

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker .

Akşamın şerri sabahın hayrı .

Alışmış kudurmuştan beterdir .

Ali evlendi, güllü gelin oldu .

Anasına bak kızını al, kıyısına bak bezini al .

Anası ne ki danası ne ola .

Araba devrilince, yol gösteren çok olur .

Ar, namus tertemiz .

Asıl azmaz, bal kokmaz,kokarsa ayran kokar, onunda aslı yoğurttur .

Aslı neyse nesli odur .

Aslını inkar eden haramzadedir .

Aşağı mahallede bir laf söyledim.Yukarı vardım bende inandım .

Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp .

At binicisine göre kişner .

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz .

Ateşle barut bir arada durmaz .

Atın ölümü arpadan olsun .

Atın yerine eşek bağlanmaz .

Ateş düştüğü yeri yakar .

Atta karın, yiğitte burun olur .

Azan it ya mevlasını, ya da belasını bulur .

Azıcık aşım, ağrısız başım .

Bal döksen yalanır .

Bal tutan parmağını yalar .

Bekar olana karı boşaması kolay olur .

Besle kargayı oysun gözünü .

Bir kapıda iki dilenci olmaz .

Bir yerim diyenden, bir yemem diyenden kork .

Biz salavatınan tay öğretiyoruz, sen kuyruğunun altına diken basıyorsun .

Borç ödemekle yol yürümekle biter .

Borç yiyen kesesinden yer .

Bu iş kabak tadı vermeye başladı .

Buldun köpeksiz bir köy değneksiz gezersin .

Büyük başın büyük derdi olur .

Büyük lokma ye, büyük laf söyleme .

Can çıkar huy çıkmaz .

Canı yanan eşek, attan yüğrük olur .

Ciğeri beş para etmez .

Cinsi cinsine çeker .

Çalma kapıyı, çalarlar kapını .

Çirkefe bulaşma üstüne sıçrar .

Çoban yedi koyuna, oğlan yedi oyuna gitti .

Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin .

Davulun sesi uzaktan hoş gelir .

Delik büyük yamalık küçük .

Demir tavında dövülür .

Deşeleme altından b… çıkar .

Dirlik olmayan yerde varlık olmaz .

Doğmamış çocuğa don biçilmez .

Dökeceksin ki toplayasın .

Düğün ve ölümün küsülüsü olmaz .

Eceli gelen köpek cami duvarına işer .

Elde yok avuçta yok .

El eli yıkar, el de döner yüzü yıkar .

Elinen gelen düğün bayram .

Elin iyisinden, kendi kötümüz daha iyidir .

El terazi göz mizan .

El öpmekle ağız kirlenmez .

Emanetin tek gözü kördür ,

Enük itinen yal yenmez .

Eski çamlar bardak oldu .

Eşek hoşaftan ne anlar .

Et tırnaktan ayrılmaz .

Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar .

Gelini ata bindirmişler ya nasip demiş .

Gülme komşuna gelir başına .

Halep oradaysa, arşın burada .

Harmanda izi olmayanın, sofrada yüzü olmaz .

Hazıra dağ dayanmaz .

Haydan gelen, huya gider .

Her at sahibine göre kişner .

Her horoz kendi çöplüğünde öter .

Her zaman papaz pilav yemez .

Isıracak it dişini göstermez .

İçi beni dışı seni yakar .

İnsanı gam, duvarı nem yıkar .

İnsanın yere bakanından, suyun ağır akanından kork .

İnsan oğlu çiğ süt emmiş .

İte dalaşmaktansa, çalıyı dolaşmak daha iyidir .

İti an çomağı hazırla .

İt ite buyurur, it döner kuyruğuna .

İt iti ısırmaz.

İt ürür kervan yürür .

İyi adam lafının üstüne gelir .

Kaşıkla verip kepçeyle alıyorsun .

Kapını kilitle komşunu hırsız tutma .

Keçiyi keçi bacağından, koyunu koyun bacağından asarlar .

Kelin melhemi olsa başına sürer .

Kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz .

Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya kaçar .

Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla .

Kızını dövmeyen dizini döver .

Kimse ayranım ekşi demez .

Komşu komşunun külüne muhtaçtır .

Kork abrulun beşinden, kömüşü ayırır eşinden .

Koyun can derdinde kasap et .

Kör atın kör alıcısı olur .

Körün aradığı bir göz, Allah verdi iki göz .

Körünen yatan şaşı kalkar .

Kötü komşu insanı mal sahibi yapar .

Kurttan kuzu doğmaz .

Mal canın yongasıdır .

Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır .

Meyveli ağaç taşlanır .

Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer .

Misafirin misafiri olmaz .

Ne oldum delisi .

Oğlan dayıya, kız halaya çeker .

O ne kafir tohumudur o .

Öl büyük yerde, kal büyük yerde .

Ölüm hak miras helal .

Öksüz çıra satmaya gidince ay akşamdan doğarmış .

Öküz öldü ortaklık bitti .

Öküzün büyük olsunda çekmezse çekmesin .

Ölme eşeğim ölme yaz gelecek .

Pişmiş aşa su katılmaz .

Sağır duymaz uydurur .

Sen bir garip çingenesin, gümüş zurna neyine gerek .

Sineği sarımsağı hesap eden kelleyi paçayı yiyemez .

Sinek pis değil; ama mide bulandırır .

Sırtımda yumurta kefesi yok ya .

Su içeni yılan ısırmaz .

Suyun ağır olanından, insanın yere bakanından kork .

Şeytan kulağına kurşun .

Taş attın da kolun mu yoruldu ?

Taşıma su ile değirmen dönmez .

Taş yerinde ağırdır .

Tekerimin önüne taş koyma .

Tencere dibin kara seninki benden kara .

Tencere yuvarlandı kapağını buldu .

Tırnağın varsa başını kaşı .

Tok doyurmak zor olur .

Ucuz etin yahnisi yenmez .

Unu eledik eleği duvara astık .

Yağmur yağdı da yarıklar kapandı .

Yangına körükle gider .

Yemeyenin malını yerler .

Yer yarılır adam içinden çıkar.

Yorgan kalkmadan döşek kalkmaz .

Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor .

Yüz verdikçe astarını istiyorsun .

Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz yolda şaşırır .

Araştıran: Ahmet Turan ALTUN (Emekli Tarih Öğretmeni)